18.03.2012

Становище, относно проекто закона за предучилищното и училищното образование

Posted in Без категория at 6:28 от Tanya

ОБРЪЩЕНИЕ

ОТ МАЙКИ  НА  ДЕЦА  СЪС  СПЕЦИАЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

        Тези обръщения сe изготвят въз основа на  обсъжданията, започнали в най-популярния и посещаван родителски интернет форум БГ Мама (“Аутистичен спектър” – тема 18)  веднага след публикуването на проекта на 14.02.2012г. на сайта на МОМН и продължили в специално създадената тема “Преобразуват помощните училища и други въпроси относно проекта за образованието”  http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=641483.0

В резултат на дискусиите изготвихме следните становища:

18.05.2012 Предложение до членовете на комисията по образование в парламента, във връзка с дискриминационите текстове в членове 193 и 194. Тези текстове дават възможност децата да се изолират в специални паралелки само на база диагноза – Предложение

На 10.04.2012 изпратихме персонални писма до група народни представители, като обърнахме внимание на променените при внасянето им в парламента на членове 193 и 194. С последните промени се дава възможност за изпращане на децата с каквато и да е форма на умствено изоставане и подробно изброени други диагнози в специални паралелки в училищата, центровете за личностно развитие или в системата на социалното подпомагане. Изпращането е на база диагноза, а не състояние на детето. Не е записано, че за това преместване е нужно съгласието на родителя/настойника. Отнема се правото за информираност на родителят. Това право той има по сега действащият закон.
Линк към изпратеното писмо в .pdf формат

На 23.03.2012 г. внесохме становището в Парламента, на вниманието на Председателя на НС г-жа Цецка Цачева и Председателя на Комисията по образованието към НС, г-н Огнян Стоичков
Линк към внесеното становище в .pdf формат

На 20.03.2012 г. изготвихме обобщено становище, на база 4 седмичното обсъждане в темата в БГ мама
Линк към файл със становището в .pdf формат

Становище, на базата на 2 седмично обсъждане в темата в БГ мама. Становището е качено във фейсбук на стената на министър Игнатов
Линк към файл със становището в .pdf формат

Advertisements
%d bloggers like this: